1473/1644 xã nghèo, đặc biệt khó khăn đã có điểm BĐ – VH xã

Tính đến hết quý I/2007, cả nước đã có 7.954 điểm BĐ – VH xã/10.782 xã. Trong đó có 1473/1644 xã nghèo, đặc biệt khó khăn đã có điểm BĐ – VH xã. Trong quý I/2007, hầu hết số điểm BĐ – VH xã được đưa vào hoạt động đều thuộc các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, kinh tế chậm phát triển, doanh thu bưu chính, viễn thông rất thấp.

Tuy nhiên, về tổng thể, doanh thu bình quân tháng/điểm BĐ – VH xã trên cả nước vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu các dịch vụ tại các điểm BĐ – VH xã tăng gần 20 tỷ đồng so với quý I/2006. Doanh thu bình quân tháng/điểm là hơn 2.555.000 đồng; số điểm BĐ – VH xã có doanh thu trên 5 triệu đồng/tháng là 1.078 điểm.

Hiện, trên cả nước đã có 31 Bưu điện tỉnh, thành phố đạt 100% xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông, trong đó có 4 Bưu điện tỉnh, thành phố đạt 100% điểm BĐ – VH xã có Internet, đó là: Đà Nẵng, Đồng Tháp, Lâm Đồng và Bắc Ninh.