20 Bưu điện tỉnh, thành có trên 50% điểm BĐ-VH xã có Internet

Theo tin từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, tính đến hết tháng 2/2007, cả nước đã có 7.937 điểm BĐ-VH xã hoạt động. Trong số 1.644 xã đặc biệt khó khăn trên toàn quốc, đã có 1.447 xã có BĐ-VH xã, chiếm 88%. Tổng doanh thu từ dịch vụ BCVT của gần 8.000 điểm đạt gần 21 tỷ đồng. Doanh thu bình quân tháng/điểm là trên 2,6 triệu đồng.

Số điểm BĐ-VH có doanh thu từ hơn 5 triệu đồng trở lên là 1005 điểm, từ 2,5-5 triệu đồng là 1.195 điểm. Bưu điện Thanh Hoá là đơn vị có số điểm BĐ-VH xã có dịch vụ Internet đạt doanh thu trên 5 triệu đồng/tháng nhiều nhất, với 112 điểm.

Hiện đã có 20 Bưu điện tỉnh/thành có trên 50% số điểm BĐ-VH xã cung cấp dịch vụ Internet. Trong đó có 7 đơn vị đạt doanh thu trên 20 triệu đồng từ dịch vụ Internet tại BĐ – VH xã gồm: Đồng Tháp, Bình Định, Đồng Nai, Kiên Giang, Vĩnh Long An Giang và Bến Tre. 30 Bưu điện tỉnh/thành đã đạt 100% xã có điểm phục vụ BCVT./.