Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước

(ĐSPL) – Ngày 4/7, sau khi bị cắt môn thi cuối của kỳ thi cấp 3 đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công khai đề và lời giải tất cả môn thi.

Đáp án môn Toán

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 1Phóng to

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 2Phóng to

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 3Phóng to

Đáp án môn Vật Lý

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 4Phóng to

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 5Phóng to

Đáp án môn Địa Lý

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 6Phóng to

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 7Phóng to

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 8Phóng to

Đáp án môn Hóa Học

 

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 9Phóng to

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 10Phóng to

Đáp án môn Sinh Học

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 11Phóng to

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 12Phóng to

Đáp án môn Lịch Sử

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 13Phóng to

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 14Phóng to

Đáp án môn Ngữ Văn

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 15Phóng to

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 16Phóng to

Đáp án Ngoại Ngữ

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 17Phóng to

Bộ Giáo dục công khai lời giải thi cấp 3 đất nước - Ảnh 18Phóng to

BTV