Các điểm BĐ-VH xã phục vụ thông tin về Bầu cử Quốc hội khoá XII

Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII vào ngày 20/5 tới, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam vừa có Công văn yêu cầu các Bưu điện tỉnh, thành phố chỉ đạo các điểm BĐ-VH xã lưu giữ các báo, tài liệu đã đăng tải những nội dung về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII.

Đồng thời, các Bưu điện tỉnh, thành cần chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan tuyên truyền của địa phương để có những hình thức phong phú tuyên truyền để nhân dân biết và tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII tại các điểm BĐ-VH xã. Các điểm BĐ-VH xã cần đón tiếp chu đáo nhân dân đến đọc tìm hiểu các thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII.

Trước đó, các điểm BĐ-VH xã cũng đã từng phục vụ nhân dân đến tìm hiểu thông tin về bầu cử Quốc hội các khoá và góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị của các kỳ Đại hội Đảng.