Công đoàn Bưu điện Việt Nam hứa hẹn nhiều thành tựu trong năm 2007

Năm 2006, toàn ngành Bưu điện đã phát triển hơn 10 triệu thuê bao, tăng 188% so với năm 2005, là năm có số thuê bao phát triển bằng 10 năm qua, nâng tổng số thuê bao cả nước lên 25,5 triệu máy, đạt mật độ 30,7 máy/100 dân. Đặc biệt ngày17/2/2007 viễn thông Việt Nam đã đạt 35 máy/100 dân, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra ngay từ đầu năm.

Kết quả này thể hiện sự nỗ lực phấn đấu rất lớn của hơn 9 vạn đoàn viên, CNVC-LĐ ngành Bưu điện, tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2006 – 2010.

Cùng với phong trào thi đua phát triển số lượng máy điện thoại, các sản phẩm dịch vụ, công đoàn các đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn liên tục phát động các phong trào thi đua, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thêm nhiều loại hình dịch vụ mới, chú trọng công tác quảng cáo thương hiệu, khuyến mại tiếp thị, chăm sóc khách hàng, triển khai bộ tiêu chuẩn chất lượng phục vụ khách hàng,… để nâng cao hiệu quả SXKD. Trên 90% công đoàn các đơn vị đã đăng ký phấn đấu vượt 1% doanh thu, 2% phát triển máy điện thoại. Hầu hết các đơn vị đã tập trung triển khai công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2007. Thông qua các phong trào thi đua, cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Bưu điện đã phát huy được sức mạnh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện kế hoạch SXKD của toàn Ngành. Với những thành tích đạt được, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2006.

Năm 2007, Công đoàn Bưu điện Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập (30/8/1947-30/8/2007) và 62 năm truyền thống ngành Bưu điện, năm có nhiều cơ hội thuận lợi. Đó là, nền kinh tế của đất nước tiếp tục trên đà tăng trưởng, nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông tiếp tục tăng lên, sự tăng trưởng của công tác quản lý Nhà nước về bưu chính viễn thông và SXKD của Tập đoàn đạt được thành tựu cao trên nhiều lĩnh vực, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X… là yếu tố cơ bản tạo tiền đề cho bước phát triển mới. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, như về giá cước dịch vụ BCVT, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bưu chính viễn thông sẽ tác động mạnh đến thị phần và nguồn thu của Tập đoàn và quá trình thực hiện đổi mới tổ chức, chia tách bưu chính viễn thông… sẽ tác động trực tiếp đến tư tưởng của CNVC, đó là những thách thức không nhỏ đối với phong trào CNVC và hoạt động của Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Bộ Bưu chính, Viễn thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đề ra và tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam, phong trào CNVC-LĐ  và hoạt động của Công đoàn Bưu điện Việt Nam tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng sau:

Tiếp tục triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam và Nghị quyết IX Công đoàn Việt Nam, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2006 – 2010. Vận động cán bộ, CNVC-LĐ thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD với tốc độ  tăng trưởng bình quân 10% trở lên; phục vụ tốt yêu cầu sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước theo chiến lược phát triển BCVT đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động giữa gìn, phát huy và làm sáng mãi truyền thống “Trung thành – Dũng cảm – Tận tuỵ – Sáng tạo – Nghĩa tình” của Ngành trong thời kỳ mới; chỉ đạo công đoàn các đơn vị tổ chức triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phát huy vai trò, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong mọi hoạt động, trên cơ sở tiếp tục nâng cao đời sống vậy chất tinh thần, đảm bảo các quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho CNVC-LĐ Bưu điện. Hướng dẫn công đoàn các đơn vị tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Bưu điện Việt Nam và Đại hội X Công đoàn Việt Nam. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng và thực hiện các công trình kiểu mẫu như: bưu cục kiểu mẫu, tuyến cáp kiểu mẫu, điển bưu điện văn hoá xã kiểu mẫu, trạm viễn thông kiểu mẫu; tổ chức các hoạt động: liên hoan nghệ thuật quần chúng, hội thao ở cơ sở; phát hành rộng rãi các tài liệu tuyên truyền về truyền thống 60 năm Công đoàn Bưu điện Việt Nam…

Tin tưởng rằng năm 2007 sẽ là năm để lại nhiều dấu ấn trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn của Công đoàn Bưu điện Việt Nam.


Theo Minh Tâm