Đã có 7.858 điểm BĐ-VH xã phục vụ trên toàn quốc

Tính đến hết tháng 9/2006, cả nước đã có 7.858 điểm BĐ-VH xã đi vào hoạt động, trong đó 1.644 xã đặc biệt khó khăn đã có điểm BĐ-VH xã. Theo thống kê, có 850 điểm BĐ-VH xã có doanh thu từ 5 triệu đồng/tháng trở lên, 1821 điểm có doanh thu từ  trên 2 triệu đến 5 triệu đồng/tháng. Đồng Tháp là tỉnh có số điểm BĐ-VH xã có doanh thu trên 5 triệu đồng/tháng nhiều nhất với 73 điểm.

Đã có 20 đơn vị đạt tỷ lệ 100% số điểm BĐ-VH xã có dịch vụ Internet, 28 bưu điện tỉnh/thành phố đạt 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông.
Phát triển thuê bao điện thoại của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), tính đến hết tháng 10/2006, VNPT đã phát triển mới được 3,62 triệu máy điện thoại, nâng tổng số máy hiện có trên toàn mạng lên 16,9 triệu thuê bao.
Phát triển mới 180.000 thuê bao MegaVNN, tăng 2,71 lần so với cùng kỳ năm trước.