Đổi mới công tác Pháp luật của Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

 

Ngày 15 tháng 9 năm 2004, đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã đến làm việc với Công đoàn Bưu Điện Việt Nam về Đổi mới công tác pháp luật của tổ chức công đoàn, cùng đi có đồng chí Trần Văn Chính, Phó Ban Tổ chức và các chuyên viên Ban Pháp luật Tổng liên đoàn LĐVN.
Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Bưu Điện Việt Nam, đồng chí Phan Hoàng Đức, Chủ tịch Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã báo cáo với đoàn về thực trạng công tác pháp luật, những điều kiện cần thiết cho sự phát triển và những đề xuất về nội dung, mô hình, phương thức hoạt động pháp luật của Công đoàn Bưu Điện Việt Nam trong thời gian tới.