Hiện trên cả nước đã có 7.798 điểm BĐ – VH xã

Theo tin từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, tính đến cuối tháng 7/2006, cả nước đã có 7.798 điểm Bưu điện – Văn hóa xã (BĐ-VH xã) trên tổng số 10.862 xã. Hiện, chỉ còn 16,9% số xã đặc biệt khó khăn chưa có điểm BĐ-VH xã. Nhiều điểm BĐ-VH xã có doanh thu cao, bình quân tháng là 2.356.162 đồng/điểm. Có tới 876 điểm đạt doanh thu trên 5 triệu đồng/tháng.

Nhiều điểm BĐ-VH xã cũng đã đưa dịch vụ Internet vào phục vụ người dân. Một số địa phương có tỷ lệ cao về số điểm BĐ-VH xã cao như Lâm Đồng, Bắc Ninh với 100% điểm có Internet, Đồng Tháp với 99%, An Giang 96%, Đà Nẵng 93,3%…
Hiện, có 27 tỉnh, thành phố đã đạt 100% xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông.