VNPT đã đạt 16,6 triệu thuê bao điện thoại

Theo tin từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), tính đến ngày 11/9/2006, VNPT đã phát triển mới 3,24 triệu thuê bao điện thoại (trong đó có 69,4% máy di động); nâng tổng số máy điện thoại trên toàn quốc lên 16,6 triệu thuê bao, đạt mật độ 19,5 máy/100 dân, trong đó có 7,4 triệu thuê bao cố định.

Số lượng thuê bao Internet băng rộng phát triển mới đến thời điểm hiện tại đạt hơn 60.000, tăng 2,47 lần so với cùng kỳ, nâng tổng số thuê bao băng rộng hiện có lên 146.000.

Trong 8 tháng qua, Tập đoàn đã mở thêm 1.021 điểm dịch vụ bưu chính, viễn thông, trong đó có 36 bưu cục, 223 điểm BĐ – VH xã, nâng tổng số điểm phục vụ hiện có lên 18.390 điểm, trong đó có 3.058 bưu cục, 7.842 điểm BĐ – VH xã. Bán kính phục vụ bình quân là 2,4 km/điểm, số dân phục vụ bình quân 4.343 người/điểm (cuối năm 2005 là 2,5 km và 4.806 người/điểm).