Michael Olaha cố tình đánh cùi chỏ Đậu Văn Toàn

admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show(‘admzonek1fs4xky’) });